VAN DER KOOIJ

CLEAN TECHNOLOGIES

U bent bij Van der Kooij Clean Technologies aan het juiste adres voor vraagstukken op het gebied van zoet en zout water- en waterbodembeheer, waterzuivering en slibverwerking en ontwikkeling van schone technologie. Voorbeelden zijn watersysteemplannen – en analyses, waterzuivering, waterbodemonderzoeken, baggerplannen, slibverwerking en ecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn de normen voor bodem en water en het Heretselplan Loosdrechtse Plassen.

De diensten die we op dit gebied leveren, omvatten project- en procesmanagement beleidsanalyses en –plannen, onderzoek, technologie, ontwerp, businesscases, tendering en aanbesteding en begeleiding realisatie.