VAN DER KOOIJ

CLEAN TECHNOLOGIES

U bent bij Van der Kooij Clean Technologies aan het juiste adres voor vraagstukken op het gebied van afval naar grondstoffen en energie. Samen met u zoeken we naar de realisatie van de circular economy en de duurzame ontwikkeling van uw bedrijf of organisatie. Voorbeelden zijn de Kennemer Mop, Delta Dryer (zie apart artikel) en ontwikkeling van installaties om biogas uit afval te winnen.

De diensten die we verder leveren, zijn op dit gebied leveren, omvatten:

Daarnaast leveren wij diensten voor de “traditionele” milieuzaken. Het totale pakket omvat diensten voor:

 • Milieutechnologie (bodem- waterbodem- en grondwaterverontreiniging, geluid- en geurhinder en luchtverontreiniging en afvalinzameling en -verwerking)
 • Hernieuwbare energie (mest covergisting, afvalvergisting,
 • CO2-footprint analyses
 • Milieu effectanalyses en –rapportages
 • Gezondheid en milieu
 • Ecosysteem diensten
 • Aanvragen van vergunningen
 • Logistiek
 • Civiele techniek
 • Subsidies
 • Ontwerp- en besteksvoorbereiding
 • Financiële analyses, businesscases en kostenramingen
 • Beleidsanalyses en –plannen
 • Ontwerp
 • Project- en procesmanagement
 • Tendering, aanbesteding en begeleiding realisatie