VAN DER KOOIJ

CLEAN TECHNOLOGIES

Van der Kooij Clean Technologies werkt projectmatig. Dat houdt in dat we samen met de klant de vraag en het eindresultaat definiëren. Op basis daarvan stellen we een plan op om dit eindresultaat te bereiken. Dit plan kent een begin- en einddatum, een eventuele fasering van activiteiten en tussenresultaten, de werkwijze en de wijze waarop we contact onderhouden met de opdrachtgever en tussenresultaten lever en een budget met betalingswijze en voorwaarden. Hiermee is iedere vraag, hoe klein of groot ook, een project.
Deze werkwijze, projectmatig werken, leidt altijd tot goede resultaten.

Werkvelden:

Projecten zijn onder andere:

  • Deskundige in een geschil over een mest-covergister, in opdracht van de rechtbank Gelderland
  • Stimulering bio-energie, in opdracht van Stimuland/provincie Drenthe
  • Bioraffinage van water- en oeverplanten, in opdracht van Primair Air Consultancy/waterschap Aa en Maas/STOWA
  • Beoordelingen van aanvragen voor internationale duurzaamheidsprojecten, in opdracht van Aqua for All
  • Projectmanager Redefinery, stichting Biobased Delta. Voorbereiding van grootschalige raffinage van hout tot grondstoffen voor de chemische industrie
  • Technische en financiële analyses van kleinschalige systemen voor mestverwerking
  • Technische en financiële analyses van houtgestookte WKC’s
  • Technische, ruimtelijke en financiële analyses van grootschalige mestverwerking en energieopwekking in de gemeente Barneveld
  • Technische en financiële due dilligences van bio-energie en gasopwerkingsinstallaties