VAN DER KOOIJ

CLEAN TECHNOLOGIES

Van der Kooij Clean Technologies ontwerpt en levert diensten en producten volgens het circulaire principe en op iedere fase van de cirkel. Gewoonlijk begint de cyclus bij de ontwikkeling van visie en beleid, gevolgd door analyses van de haalbaarheid en SWOT, overgaand in praktijkgerichte onderzoeken. Bij gebleken haalbaarheid volgen dan het basisontwerp, aanvragen voor vergunningen, indien nodig onderbouwd met een milieueffectrapport, en subsidies. Als de vergunningen verkregen zijn, volgende de detail ontwerpen en de bouw met begeleiding. Na realisatie volgt de evaluatie en terugkoppeling. Zowel overheid als de industrie volgen dit principe.

De financiële analyses en businesscases volgen dit principe eveneens. Naarmate het concept of ontwerp vordert op de cirkel, worden de financiële analyses en businesscase gedetailleerder en nauwkeuriger.

2015-12-31, services Vdkct

Enkele voorbeelden zijn:

Voorbereiding van een praktijkproef om vezels en eiwitten uit water- oeverplanten te raffineren voor grondstoffen voor de papier- en veevoederindustrie. Van der Kooij Clean Technologies inventariseert de soorten, hoeveelheden en samenstelling van de planten en stelt een database samen.
Check op de commissioning van een pyrolyse installatie om olie uit hout te maken. De installatie produceert nu olie.
Technische en financiële analyse om eiwitten en vezels uit tuinbouwresten te raffineren. Dit blijkt haalbaar te zijn.