VAN DER KOOIJ

CLEAN TECHNOLOGIES

Van der Kooij Clean Technologies
Ad
vies- en ingenieursdiensten voor een duurzame toekomst

Algemeen
Van der Kooij Clean Technologies levert advies- en ingenieursdiensten voor bedrijven en overheid met als doel bij te dragen aan een duurzame toekomst. Ons werkterrein omvat water, milieu, energie en chemie. We streven naar het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen, om grondstoffen en energie te besparen. We zijn gespecialiseerd in waterbeheer, afvalverwerking, groene chemie, biobased economy en bio-energie.

Advies en techniek zijn de kernbegrippen. We voorzien daarbij in de technische inhoud en het proces. Inhoud en proces- en projectmanagement gaan dus hand in hand, dank zij een lange ervaring in vele vakgebieden en op vele niveaus.

Over het logo
Het logo bestaat uit regelmatige 6-hoeken. De 6-hoek is het symbool van een stabiele chemische verbinding, die veel in de natuur voorkomt (cellulose, lignine), maar ook in de chemie (aromaten, kunststoffen), voeding (zetmeel, suiker) en als vervuiling in de bodem (teer, PAK, PCB’s).
In de 6-hoeken is de kaart van Europa te herkennen, ons werkterrein. Milieu, water en groene chemie zijn internationale werkvelden. Vooral voor de groene chemie zullen grondstoffen en producten grensoverschrijdend zijn. De 6-kanten symboliseren een cluster. Sinds enkele jaren organiseert en profileert de groene chemie zich in clusters. In Nederland zijn dit Rotterdam, Terneuzen, Geleen/Sittard en Delfzijl. Op grotere schaal is dit bijvoorbeeld het cluster Antwerp-Rotterdam-Rijn-Ruhr. De 6-kanten vertegenwoordigen een netwerk. Van der Kooij Clean Technologies werkt in netwerken samen met andere ondernemingen. De logo’s van enkele partners staan vermeld op de contactpagina.

Over Van der Kooij Clean Technologies
Van der Kooij Clean Technologies levert advies en ingenieursdiensten voor water, milieu, hernieuwbare energie, groene chemie, biobased economy en circular economy. De diensten omvatten de gehele projectcyclus, van de eerste visievorming tot aan het begeleiden en evalueren van het resultaat. Vele voorbeelden zijn beschikbaar, maar spitsten we graag toe op uw situatie. Dat doen wij graag persoonlijk. Onze contactgegevens treft u op de laatste pagina aan.